Posts Tagged ‘ผ้าม่าน’

แนวทางการเลือกผ้าม่านให้เหมาะกับบ้านพักอาศัย

Posted by: admin

April 11th, 2017 >> สินค้า

การเลือกสรรผ้าม่าน บางทีอาจเป็นเรื่องอยากด้วยบางคน ความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่เช่นนั้นซะทีเดียว ถ้ามีความตระหนักโดยมูลฐานเรื่องสีอยู่บ้าง หรือไม่ก็จากประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ๆเราเคยผ่านตา เช่นเรือนตัวอย่างตามแผน หรือเรือนที่เราเคยได้เข้าไปโทรศัพท์ อาจเป็นบ้านเพื่อน คนรู้จัก หรือไม่ก็จากรายงาน นิตยาสาร อินเตอร์เน็ต หรือในร้านผ้าม่านเอง นั้นก็คือพื้นฐานเบื้องต้น  หัวใจต่างๆ เราสามารถสัมผัสได้ในระดับหนึ่ง มองออกได้ในระดับหนึ่ง ทำให้เราได้มีมูลฐานเริ่มต้นไม่มากก็น้อย การคัดเลือกผ้าม่านนั้นความสลักสำคัญ ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะชอบใจอย่างไหน พอใจอย่างไหน เราเองสามารถรู้ได้โดยความเห็นของเราเอง นั้นคือกฎเกณฑในการตัดสินใจ

ในเรื่องของสีพร้อมทั้งลายผ้านั้น ไม่ได้มีข้อบังคับตายตัวเสมอไป   หลายสิ่งขึ้นอยู่กับกาลเทศะ ไม่ได้จำกัดว่าห้องนอนต้องเป็นสีโน้น ห้องนั่งเล่นต้องเป็นสีนี้ เราสามารถคัดสีพร้อมกับรูปแบบของผ้าม่านเพื่อให้เข้าหรือไปกันได้กับสิ่งแวดล้อมหรือห้องที่เราอยากตกแต่ง ขอแค่ทำแล้วเข้ากันหรืออาจตัดกันบ้างกับสิ่งรอบข้างหรือบรรยากาศโดยรวม เช่นสีโดยรวมของห้องนั้นออกโทนสีอะไร ครรลองและสีเครื่องเรือนเป็นไง เราสามารถนำสีผ้าม่านนั้นมาอุปไมยดูถึงกาลเทศะ หรือเพื่อให้ตัดกันในแนวทางที่ไปกันได้