Archive for the ‘เรื่องราว’ Category

สัญญาณและอาการการเกิดโรคสมาธิสั้น

Posted by: admin

October 27th, 2017 >> เรื่องราว

สถิติมีประโยชน์ในการดูภาพทั่วไป แต่สถิติไม่เกี่ยวข้องเสมอเมื่อนำไปใช้กับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีความสับสนที่เกิดจากการผสมผสานความผิดปกติทางการแพทย์ความผิดปกติทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาที่แตกต่างกันไปในประเภทเดียวกันกับบุคลิกภาพสมาธิสั้นที่แท้จริง

คนที่สมาธิสั้นที่แท้จริงมีการขาดดุลการให้ความสำคัญกับความรู้ความเข้าใจ

แต่สามารถเน้นให้ความสนใจในตัวเองโดยสังหรณ์ซึ่งเป็นพรสวรรค์และจุดแข็งหลายจุดของพวกเขา พวกเขาโชคร้ายที่ไม่สามารถเลือกสถานะที่พวกเขาอยู่ในโดยจะมีอำนาจหรือทางเลือก แต่สถานะที่พวกเขาอยู่ในขณะใด ๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่คือเหตุผลที่พฤติกรรม สมาธิสั้นและปัญหาเป็นสถานการณ์

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปที่ปัญหา พวกเขาจะได้รับเงินทุนสำหรับการวิจัยของพวกเขาด้วยการมองด้านสว่าง แต่ผู้ที่มีสมาธิสั้นต้องเน้นการแก้ปัญหา มีจุดแข็งและความสามารถที่ฝังตัวอยู่ในบุคลิกภาพของ สมาธิสั้นสิ่งเหล่านี้เราค้นพบได้ด้วยความเข้าใจตนเองที่ดีขึ้น

การทำความเข้าใจตัวเราเองในฐานะปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเรามีความแตกต่างและขับเคลื่อนความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของเราในด้านจุดแข็งของเราในขณะที่การพัฒนากลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาสำหรับจุดอ่อนของเราคือกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเติมเต็มด้วยสมาธิสั้น

มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับคุณหรือเด็กสมาธิสั้นของคุณ

แต่ไม่มีการรักษาแบบสากลที่สมบูรณ์แบบเดียวหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและสมาธิสั้นเนื่องจากมีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและสับสนในการวินิจฉัย เราทุกคนต้องให้ความสนใจกับการขาดดุลเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการรักษา สมาธิสั้นตามธรรมชาติที่เหมาะกับแต่ละคนในฐานะปัจเจกบุคคล

เนื่องจากมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการและสมรรถภาพของผู้ป่วยสมาธิสั้นมากกว่าร้อยคนเราจำเป็นต้องทราบก่อนว่ามีอาการทางจิตหรือทางการแพทย์ที่ทำให้เกิดอาการ สมาธิสั้นหรือไม่ ถ้าปัญหาเช่นกับต่อมไทรอยด์ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ตั้งใจหรือสมาธิสั้นแล้วที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาไม่อาการขาดดุลความสนใจ

มีการรักษาธรรมชาติและการรักษาสำหรับปัญหาสมาธิสั้น สูตรเสริมพิเศษกลยุทธ์พฤติกรรมและกลยุทธ์การเผชิญความเครียดถือเป็นพื้นฐานของการรักษาเหล่านี้ตั้งแต่อาการ สมาธิสั้นเป็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่กับและเลือกอาชีพการใช้จุดแข็งของบุคลิกภาพสมาธิสั้นในบัญชีสามารถสร้างความแตกต่างมากในความพึงพอใจส่วนบุคคล

พิจารณาว่าเราใช้เวลามากขึ้นในที่ทำงานหรือที่ทำงานของเรามากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งบุคลิกภาพของโรคสมาธิสั้นควรเลือกอาชีพที่เขาสามารถใส่หัวใจและจิตวิญญาณลงได้ งานที่กำลังกระตุ้นด้วยงานขั้นต่ำที่บุคลิกภาพการขาดดุลความสนใจต้องดิ้นรนด้วยทำให้พลังงานและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

 

สามก๊กกับเรื่องราวที่เราควรรู้จักและเรียนรู้

Posted by: admin

June 24th, 2017 >> เรื่องราว

ในประวัติของสามก๊กเกี่ยวกับ ราชธานี โจโฉเป็นผู้ย้ายราชธานีจากเมืองลกเอี๋ยงไปตั้งที่เมืองฮูโต๋ ความในสามก๊กว่า “โจโฉได้ฟังดังนั้น ก็มีความยินดี ครั้งเวลารุ่งเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วทูลว่าเมืองลกเอี๋ยงนี้มีอันตราย จลาจลร้างโรยมาแต่ครั้งตั๋งโต๊ะแล้ว บัดนี้พระองค์ได้เสด็จกลับมาอยู่ บ้านเมืองก็มิได้ปรกติ ขัดสนข้าวปลาอาหาร ถ้าจะให้ตกแต่งบ้างเมืองแลค่ายคูประตูหอรบขึ้นเล่า ก็จะลำบากแก่ไพร่พลทั้งปวกนัก แลเมืองฮูโต๋นั้นประกอบด้วยค่ายคูประตูหอรบ อาณาประชาราษฎร์ก็มีทรัพย์สินมั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ ด้วยใกล้เมืองโลเอี๋ยง ถึงมาตรว่าจะมีสงครามก็จะได้ป้องกันสะดวก ข้าพเจ้าขอเชิญเสด็จพระองค์ไปอยู่เมืองฮูโต๋ เห็นขุนนางและราษฎรทั้งปวงจะมีความสุข” เมื่อโจผีถอดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากราชสมบัติ และตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ได้ย้ายราชธานีไปลกเอี๋ยงชั่วคราว แล้วกลับตั้งฮูโต๋เป็นราชธานีใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็นสวี่ชาง

และในสามก๊ยังมีเรื่องราวของกิจิ๋ว เป็น แคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ มีอาณาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเหอเป่ย ซานสี เหอหนาน ตอนเหนือของแม่ ปัจจุบันมีอำเภอจี้ ในมณฑลเหอเป่ย เป็นอนุสรณ์ของแคว้นโบราณแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเดิม ความตอนหนึ่งในสามก๊กว่า “พระเจ้าเลนเต้จึงเลื่อนที่ให้ฮองฮูสงเป็นที่ติจงกุ๋น แปลว่า ทหาร ภายหลังโจโฉยกไปปราบอ้วนเสียวยึดแคว้นได้ทั้งหมด