Posts Tagged ‘ตู้คอนโทรล’

ส่วประกอบอย่างที่ 2 ของพีแอลซี

Posted by: admin

October 8th, 2017 >> สินค้า

ส่วนของอินพุตและเอาต์พุตหลักสำคัญของพีแอลซี

ส่วนของอินพุตและเอาต์พุต จะต่อร่วมกับชุดควบคุมเพื่อรับสภาวะและสัญญาณต่างๆ เช่น หน่วยอินพุตรับสัญญาณหรือสภาวะแล้วส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล เมื่อ CPU ประมวลผลแล้วจะส่งให้ส่วนของเอาต์พุต เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานตามที่โปรแกรมเอาไว้

สัญญาณอินพุตจากภายนอกที่เป็นสวิตช์และตัวตรวจจับชนิดต่างๆ จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC เพื่อส่งให้ CPU ดังนั้น สัญญาณเหล่านี้จึงต้องมีความถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้ว CPU จะเสียหายได้

สัญญาณอินพุตที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังนี้

  1. ทำให้สัญญาณเข้า ได้ระดับที่เหมาะสมกับ PLC
  2. การส่งสัญญาณระหว่างอินพุตกับ CPU จะติดต่อกันด้วยลำแสง ซึ่งอาศัยอุปกรณ์ประเภทโฟโตทรานซิสเตอร์เพื่อต้องการแยกสัญญาณ ทางไฟฟ้าให้ออกจากกัน เป็นการป้องกันไม่ให้ CPU เสียหายเมื่ออินพุตเกิดลัดวงจร
  3. หน้าสัมผัสจะต้องไม่สั่นสะเทือน

ในส่วนของเอาต์พุต จะทำหน้าที่รับค่าสภาวะที่ได้จากการประมวลผลของ CPU แล้วนำค่าเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ทำงาน เช่น รีเลย์ โซลีนอยด์ หรือหลอดไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ยังทำหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง) ออกจากอุปกรณ์เอาต์พุต โดยปกติเอาต์พุตนี้จะมีความสามารถขับโหลดด้วยกระแสไฟฟ้าประมาณ 1-2 แอมแปร์ แต่ถ้าโหลดต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ จะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ขับอื่นเพื่อขยายให้รับกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เช่น รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์ เป็นต้น

เครื่องป้อนโปรแกรมพีแอลซี

เครื่องป้อนโปรแกรม ทำหน้าที่ ควบคุมโปรแกรมของผู้ใช้ลงในหน่วยความจำของพีแอลซี นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับพีแอลซีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจการปฏิบัติงานของพีแอลซีและผลการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการตามโปรแกรมควบคุมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นได้อีกด้วย เครื่องป้อนโปรแกรม แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันแต่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่เหมือนกัน ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tic.co.th/index.php?op=product-index&cid=10&tid=73

 

งานการในล่าสุดด้วยการกำกับระบบออโตเมชั่น

Posted by: admin

September 22nd, 2017 >> สินค้า

ระบบนี้มีคุณสมบัติต่างๆเช่นการควบคุมส่วนกลางของการรักษาความปลอดภัยอุณหภูมิและแสง มีการเข้าถึงโทรศัพท์พอร์ตอนุกรมพอร์ตอีเทอร์เน็ตและโมเด็ม คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ได้แก่ การลักทรัพย์และสัญญาณเตือนภัยที่ติดประกาศโดย UL โซนการรักษาความปลอดภัยที่ขยายได้อย่างเต็มที่โซนที่มีการควบคุมเครื่องตรวจจับควันเครื่องสื่อสารระบบดิจิทัลแม้แต่การล็อกการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายและการแบ่งพาร์ติชันที่แท้จริง

คุณลักษณะด้านระบบอัตโนมัติ ได้แก่ :

– การควบคุมแสงขั้นสูง

 

– โปรแกรมบนคอนโซลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือหน้าจอสัมผัส

– การจัดกำหนดการรักษาความปลอดภัยแสงและอุณหภูมิขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือวันวันที่และเวลา

– การควบคุมเหตุการณ์ของระบบเช่นการตรวจจับการเคลื่อนไหว, การเข้าสู่ประตูและการเปลี่ยนโหมด

– ใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับเทอร์โมสแตร์ไฟและระบบรักษาความปลอดภัย

– โปรแกรมควบคุมขั้นสูง (ACP)

ระบบการควบคุมระบบออโตเมชั่นบ้าน Lumina Family: ระบบ นี้สามารถใช้ในบ้านที่มีอยู่หรือบ้านใหม่ได้ สามารถใช้ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกระหว่างสองตัวเลือกของ Lumina และ Lumina Pro ระบบลูมินานำเสนอระบบควบคุมแสงที่มีคุณภาพสูงไร้สายและมีราคาแพงมาก นาฬิกา inbuilt คำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและเวลาพระอาทิตย์ตกและยังมีการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยระบบออโตเมชั่น ระบบนี้ใช้ UPB ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทันสมัยที่สุดในการสื่อสารแบบดิจิตอล ง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างถูกตั้งโปรแกรมไว้ที่ปุ่มสวิทช์

เพิ่มเติมที ่http://www.tic.co.th/index.php?op=peojects-index